09:15:38

 
Welkom bij boekhoudkantoor Dhaen

Inloggen

advertisement

Erkend Boekhouder-Fiscalist 
BIBF 70316714

Home
Afdrukken E-mail

Als ondernemer voelt U zich veelal overladen en belemmerd door een pak administratieve regels en een nimmer afnemende belastingdruk.

Om aan deze druk te weerstaan zal U snel geneigd zijn om uw boekhouding uit te besteden want ondernemers weten immers als geen ander dat een degelijk boekhoudkundig en fiscaal advies goud waard is.

Een goed adviseur denkt echter vooruit en zal trachten perfect op de hoogte te zijn van alle veranderingen in de wetgeving. Omdat dit te kunnen realiseren is een gedegen samenwerking met andere specialisten (bedrijfsrevisoren, notarissen, advocaten, banken, verzekeringsadviseurs,…) echter van groot belang.

Mijn kantoor wil haar cliënten dan ook begeleiden op een professionele maar ontspannen manier waarbij “vertrouwen” als één van de voornaamste vereisten wordt vooropgesteld. Immers, enkel onder deze omstandigheden kunnen zowel de boekhouder-fiscalist als de cliënt optimaal samenwerken.

 

 
Afdrukken E-mail

Geen aansprakelijkheid voor redactie en uitgever.

De uitgewerkte lay-outs (concept-contracten) die U op de website aantreft, mogen enkel als voorbeelden beschouwd worden.

Lees meer...
 

Als erkend boekhouder-fiscalist BIBF moet ons kantoor zich houden aan de “gedragsregels betreffende de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars”. Deze website is dan ook strikt informatief bedoeld, in het bijzonder voor onze cliënteel, en mag geenszins beschouwd worden al publiciteit.