Inloggen

advertisement

Erkend Boekhouder-Fiscalist 
BIBF 70316714

Home diensten diensten van mijn kantoor
diensten van mijn kantoor
Voor wie? Afdrukken E-mail

Voor éénmanszaken, vennootschappen, VZW's, particulieren, ...

 
Boekhouding (via softwarepakket ProAcc) Afdrukken E-mail

Volledige en deskundige verwerking van uw boekhouding (enkelvoudig, dubbel, forfaitair)

Periodieke rapporteringen

Opstellen van de te publiceren jaarrekening bij NBB

 
Fiscaliteit (indirecte en directe belasting) Afdrukken E-mail

Fiscaal advies en bijstand

Opstellen van de BTW-aangiften, listings, intracommunautaire aangiften

Opstellen aangifte belastingen voor personen, vennootschappen, rechtspersonen

Vertegenwoordiging bij belastingcontroles

Belasting planning en optimaliseren van uw inkomsten

 
Juridische diensten Afdrukken E-mail

Hulp bij keuze vennootschapsvorm

Opstellen van wettelijke verslagen

 
Organisatie Afdrukken E-mail

Oprichting vennootschappen, éénmanszaken, VZW’s

 
Andere Afdrukken E-mail

Begeleiding voor starters (ook inzake sociale zekerheid en kruispuntenbank)

Begeleiding bij opstellen financieel plan

Advies inzake investeringen

Hulp bij softwaregebruik boekhouding

 


Als erkend boekhouder-fiscalist BIBF moet ons kantoor zich houden aan de “gedragsregels betreffende de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars”. Deze website is dan ook strikt informatief bedoeld, in het bijzonder voor onze cliënteel, en mag geenszins beschouwd worden al publiciteit.