Inloggen

advertisement

Erkend Boekhouder-Fiscalist 
BIBF 70316714

Home diensten wanneer wat bezorgen
wanneer wat bezorgen
Wanneer bezorgt u welk document aan mijn kantoor? Afdrukken E-mail

(alleen dan kan een tijdige verwerking 100% gegarandeerd worden) 

 
BTW Afdrukken E-mail

Te bezorgen documenten:
- aan- en verkoopfacturen
- bankuittreksels
- dagontvangsten
- kasboek
- bewijs van betaling BTW-afrekening
- eventuele voorschotten (document R/C BTW)

Wanneer?
Maandaangevers:  uiterlijk elke 10de van de maand die volgt op de te verwerken maand

Kwartaalaangevers: uiterlijk elke 10de van de maand die volgt op het te verwerken kwartaal 10 april / 10 juli / 10 oktober / 10 januari

 
Belastingen Afdrukken E-mail

Aangiften zelf: onmiddellijk na ontvangst

Aanslagbiljet: 
kopie ervan onmiddellijk na ontvangst

Attest voorafbetalingen belastingen:
onmiddellijk na ontvangst (in functie van 30-dagen termijn voor eventuele terugvraag)

 
Andere Afdrukken E-mail

Eindvoorraad 31 december (indien relevant): uiterlijk 20 januari van elk jaar

Diverse aangiften (provincie, gemeente, FAVV, NBB-statistieken): onmiddellijk na ontvangst

Aanpassingen bruto-bezoldigingen, kopie nieuwe leningscontracten, diverse fiscale attesten, sociale balans en loonlastenattest (op jaarbasis): onmiddellijk na ontvangst 

 
Nuttige info Afdrukken E-mail

BTW:
Kwartaalaangevers dienen om de 3 maanden pas een BTW-aangifte in en betalen desgevallend de BTW uiterlijk de 20ste van de maand die volgt op dat kwartaal. Indien er in vak 71 tevens een bedrag vermeld stond in de bedoelde aangifte, dan is de kwartaalaangever  verplicht om uiterlijk de 20ste van de 2de en 3de maand een voorschot te betalen. Elk voorschot vormt één derde van vak 71.

Maandaangevers zijn enkel verplicht een voorschot te betalen voor de maand december van elk jaar als in november in vak 71 een bedrag vermeld staat. Het voorschot is gelijk aan het bedrag in vak 71.

Sociale bijdragen:
Uw bijdragen sociale zekerheid openen rechten op pensioen, kraamgeld en kinderbijslag, gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid. De betaling van de bijdragen moeten telkens voor het einde van het kwartaal betaald zijn om nalatigheidsintresten te vermijden.

Belasting:
De belasting dient te worden vooraf betaald in het belastbaar tijdperk waarin de inkomsten worden behaald.
Mogelijke betaaldata zijn:   10/04 - 10/07 - 10/10 - 20/12
Dit geldt voor de boekjaren die het kalenderjaar volgen. Bij afwijkende boekjaren zullen voormelde data mogelijks ook afwijken.

 

 


Als erkend boekhouder-fiscalist BIBF moet ons kantoor zich houden aan de “gedragsregels betreffende de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars”. Deze website is dan ook strikt informatief bedoeld, in het bijzonder voor onze cliënteel, en mag geenszins beschouwd worden al publiciteit.